Suicide is waiting

Suicide is Waiting, is een installatie van Johan van der Dong over de gevolgen die een uitsluiting van de samenleving met zich mee kan brengen Om 15.15 uur begint een performance met als titel: 'Een lange lijst van mensen'.

Een performance over wat pesten is en betekent voor de samenleving. Tijdens deze performance wordt een symbolische lijst van mensen voorgelezen die in het afgelopen jaar een einde aan hun leven hebben gemaakt. Ter herdenking wordt aan het publiek gevraagd om een roos mee te nemen die aan het einde van de performance, op de trap naast het monument kan worden neergelegd.

Tevens wordt de mensen in Nederland gevraagd om een brief aan de klaagpaal te schrijven (pestpostbus) waarin zij hun visie, hun kijk op pesten met de samenleving willen delen. Deze brief kan gestuurd worden naar :

Pestpostbus, postbus 51, 9843 ZH, Grijpskerk

De postbus geeft mensen de gelegenheid om hun verhaal te kunnen doen zonder dat anderen meekijken. Dat is en blijft het voordeel van de ouderwetse brief.

De installatie zoals die nu is, zal te zijner tijd weer te zien zijn maar dan compleet met de toegezonden brieven

Johan van der Dong werd bekend met projecten zoals de postbus van God, de hotline van God waarmee hij de internationale pers haalde

De Pestpostbus

Een postbus te starten voor mensen die in hun leven gepest geweest zijn en dat die een brief aan deze postbus/website kunnen sturen om het gepeste/ het gepest zijn van zich af te schrijven. Een postbus waarbij mensen de gelegenheid krijgen om een brief aan de pestkop te schrijven/ en of de samenleving over wat zij hem/haar hebben aangedaan als gevolg van het ‘anders’ zijn.

Mensen mogen er zelf voor kiezen wie zij willen zijn, hoe zij zich willen onderscheiden, het is juist goed dat niet iedereen dezelfde identiteit heeft want eigenheid is juist goed. Treiteren is iets wat vaak al van jongs af aan begint en waar men de rest van het leven niet meer van loskomt. In wezen gaat daardoor veel talent verloren omdat mensen niet datgene uit hun loopbaan halen van wat eigenlijk in ze zit. De postbus wil een middel zijn om mensen met hun verleden te laten afrekenen en te laten zien dat ze in hun kracht mogen en kunnen gaan staan door een brief aan de postbus te sturen waarin ze hun verhaal doen.

Deze verhalen zullen onderdeel worden van een grote kunstinstallatie die over het pesten gaat. En omdat vele verhalen vaak heel schrijnend zijn zullen de brieven niet worden geopend zodat de discussie niet over individuele gevallen gaat maar mensen wel over de vaak grote levensgeheimen gaan nadenken. De Doeken/objecten die het resultaat van de brieven zijn zullen de veel gekleurdheid van onze samenleving in al zijn facetten weten te weerspiegelen. Conceptuele kunst is een uitstekend middel om mensen hun recht op persoonlijke vrijheid in wie ze willen zijn te laten ervaren. Door kunst leren mensen kijken door de emotie leren mensen zien en juist dat maakt kunst tot een ervaring die mensen langs andere lijnen laat denken. Iets waar de politiek, door haar onmacht en verdeeldheid nimmer in zal slagen.

Het is daarom de bedoeling om met deze installatie langs scholen, bedrijven en expositieplekken te gaan. Er een discussie ontstaat die mensen de reikwijdte van treiteren doet beseffen. De Postbus zal een jaar open zijn teneinde de brieven voor dit project te verzamelen. Nadat de postbus gesloten is blijven de werken voor diverse exposities en gelegenheden in het land beschikbaar.

Een persoonlijk getekende kaart om bij stil te staan.
bosgezicht

U kunt mijn project steunen. Maak € 5,- over op 112954251, tnv.: Johan van der Dong, Grijpskerk.
Vermeld uw naam en adres bij de betaling en u ontvangt van mij een persoonlijk getekende kaart.

Natuurlijk mag u ook een ander bedrag doneren. Bij donatie van meer dan € 100,-, krijgt u 10% korting op aankoop van een kunstwerk van mij.

steun dit project

iban: NL31RABO0112954251 / bic: RABONL2U